CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Konstrukcje stalowe - projektowanie, budowa - płyta warstwowaMARKA

REALIZACJE

REFERENCJE

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Projekt UE

Zestawienie logotypów ULTRAMOTO

Cyfryzacja sposobem na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa ULTRAMOTO sp. z o.o.


Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez Ultramoto Sp. z o.o. innowacji procesowych w obszarze obsługi klientów oraz w obszarze produkcji w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19. Etapy realizacji niezbędne do osiągnięcia celu projektu to zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania w postaci systemu ERP z modułem konfigurator produktów, systemu obiegu dokumentów przedsiębiorstwie oraz systemu do automatycznej ewidencji czasu pracy i pomiarem temperatury, co wykluczy możliwość wpuszczenia osób trzecich oraz pracowników z podwyższoną temperaturą. Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na skutki COVID-19 i podobnych kryzysów poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych. Zakupione oprogramowanie oraz sprzęt będą̨ w ciągu minimum trzech lat po zakończeniu realizacji projektu wysoce przydatne i użyteczne w działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Celem projektu jest dostosowanie kluczowych procesów biznesowych Ultramoto Sp. z o.o. do funkcjonowania w warunkach epidemii chorób zakaźnych, w szczególności pandemii COVID-19. Cel główny projektu stanowi bezpośrednią odpowiedź na zaistniałą sytuację pandemiczną COVID-19 oraz ewentualnego wystąpienia kolejnych epidemii. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez implementację innowacji procesowej w obszarze obsługi klientów oraz w obszarze produkcji. Podjęte działania pozwolą również na zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na skutki COVID-19 i podobnych kryzysów poprzez wdrożenie przez Wnioskodawcę technologii cyfrowych, ale także stałego rozwoju firmy o rozwiązania informatyczne i cyfryzację procesów produkcyjnych i obiegu dokumentacji.

Realizacja projektu przyniesie wiele zróżnicowanych korzyści, w tym przede wszystkim wpisuje się w długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wpłynie pozytywnie na działalność firmy i zdecydowanie usprawni jej prace.̨ Dzięki dysponowaniu w pełni zintegrowanymi rozwiązaniami bazującymi na podobnej technologii zminimalizowany zostanie zakres prac i czas związany z gromadzeniem danych w sposób umożliwiający wszechstronna ̨ i bieżąca ̨ analizę zjawisk i procesów zachodzących wewnątrz firmy oraz środowisku zewnętrznym. Wdrożenie rozwiązań informatycznych usprawni proces zamówień produktów, usprawni proces obiegu dokumentów i usprawni procesy produkcyjne. Cyfryzacja przedsiębiorstwa zapewni wyższy poziom komunikacji z klientami poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Zostanie on zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić jego dalszy rozwój w przyszłości o nowe aktualizacje czy rozbudowę wraz z pojawiającymi się możliwościami teleinformatycznymi z jednej strony oraz potrzebami firmy i jej klientów z drugiej strony. Poza poprawą i optymalizacją procesów w przedsiębiorstwie, projekt przyniesie również efekty gospodarcze i społeczne: realizacja zamówionych produktów zajmie mniej czasu, w odniesieniu do obecnych procesów produkcyjnych, system informatyczny będzie zawierać szereg funkcji redukujących czasochłonność́ i pracochłonność procesów związanych z obsługa klientów, z oferty firmy będzie mogła skorzystać większa liczba klientów, ponieważ proces zamówień będzie mógł się odbywać z dowolnego miejsca. W efekcie realizacji projektu zostaną również odnotowane korzyści środowiskowe, Nastąpi redukcja zużycia materiałów papierniczych przez firmę.

W obecnym stanie firma generuje dużą ilość dokumentacji w wersji papierowej np. ankiety dotyczące COVID-19, dokumentacji związanej z realizacją zamówień i produkcji. Po wdrożeniu systemu do ewidencji czasu pracy z pomiarem temperatury wykluczy możliwość wpuszczenia osób trzecich oraz pracowników z podwyższoną temperaturą. Wyeliminuje to wypełnianie ankiet przez pracowników i osób odwiedzających firmę. Wszystkie dane dotyczące zamówień i ich realizacji będą w formie elektronicznej, zamiast obecnej papierowej. Powyższe korzyści wpłyną pozytywnie na politykę ochrony środowiska prowadzoną przez Unię Europejską i Polskę. Ograniczenie zużycia papieru pozwoli na dokonanie rozwoju firmy z poszanowaniem sfery środowiskowej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników produktu i rezultatu:

➢ Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.
➢ Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2): 1 przedsiębiorstwo
➢ Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 przedsiębiorstwo
➢ Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19:
263 700,00 PLN
➢ Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 39555,00 zł
➢ Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2,00 szt.

Wartość projektu: 263 700,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 224 145,00 PLN