CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian
Ultrainnova - Konstrukcje stalowe - projektowanie, budowa - płyta warstwowaDOMKI MODUŁOWE

KONTENERY

PAWILONY

KONTENERY MORSKIE

MARKA

SKLEP

REALIZACJE

REFERENCJE

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

LOGOWANIE

CzechEnglishGermanHungarianLatvianPolishSlovakUkrainian

Czy na kontenery potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Jak na wiele pytań z dziedziny prawa budowlanego, na tytułowe pytanie można by odpowiedzieć: “to zależy”. Aby móc jednoznacznie odpowiedzieć po prostu “tak” lub “nie”, trzeba poznać wiele szczegółów związanych zarówno z formą użytkowania kontenera, jak i jego montażem, metrażem, a nawet konstrukcją.

kontener czy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Czy na kontenery potrzebne jest pozwolenie na budowę?


Fakty i mity

W obiegowej opinii obiekty typu kontenery są uznawane za budynki, które można postawić bez pozwolenia na budowę. I w bardzo wielu przypadkach jest to prawda. Jednak to nie sam kontener warunkuje taką wykładnię prawa, a szerokie spektrum czynników, które finalnie określają, czy pozwolenie będzie konieczne, czy też wystarczy zgłoszenie do wyznaczonego organu administracyjnego.

 

Kontener jako obiekt tymczasowy

Faktem jest to, że jeśli kontener będzie użytkowany tymczasowo, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Warto jednak wiedzieć, co ustawodawca określa mianem tymczasowości. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 prawa budowlanego: nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, (…) budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. Jasno wynika z tego, że kontenery wykorzystywane podczas inwestycji drogowych czy mieszkaniowych, mogą być stawiane bez pozwolenia na budowę, a jedynie poprzez zgłoszenie, wyłącznie jeżeli zostaną przeniesione w inne miejsce przed upływem 6 miesięcy. Co ważne, może być to miejsce w obrębie tej samej działki.

Z kolei stwierdzenie, że bez pozwolenia można na działce postawić kontener jako miejsce wspierające budowę domu na okres kilku lat, jest mitem, który może nieść za sobą kosztowne konsekwencje.

kontenery mieszkalne

Kontener jako domek rekreacyjny, garaż, składzik

Kolejnym mitem, w który nie warto wierzyć jest popularna opinia o tym, że można zbudować dowolny garaż, bądź domek z kontenerów i nie przejmować się pozwoleniem na budowę. Aby faktycznie można było to zrobić, muszą zostać spełnione warunki określone w ustawie o prawie budowlanym. I co ważne, wciąż niezbędne będzie zgłoszenie do właściwego organu administracyjnego – zwykle starosty

Wspomniany już powyżej artykuł 29 ust.1 pkt 7 prawa budowlanego wskazuje, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, (…) budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Analogiczne kryteria muszą zostać spełnione przez kontener, jeśli ma być on wykorzystywany jako domek letniskowy. Ustawa określa taki obiekt jako wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej rozumiany jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Co ciekawe, tego typu domki mogą mieć powierzchnię nawet do 70 m2 pod warunkiem, że rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie przekroczy 6 m, a wysięg wsporników 2 m.

Kluczowym w powyższych zapisach jest słowo “budynków”, ponieważ określenie budynek jest dokładnie zdefiniowane w przepisach prawa budowlanego. Artykuł 3 ust. 2 precyzuje ilekroć w ustawie jest mowa o budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Co to oznacza dla inwestora, który chce wykorzystać kontener jako garaż czy też domek letniskowy? Aby móc postawić taki obiekt bez pozwolenia na budowę musi on zadbać o to, by kontener stanął na fundamentach wkopanych w ziemię, a nie tylko na bloczkach posadowionych bezpośrednio na gruncie.

domek kontenerowy


A zatem: czy wystarczy zgłoszenie?

Jak widać, prawo budowlane choć skomplikowane, daje wiele możliwości wykorzystania kontenerów bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, a jedynie “na zgłoszenie”. Nie jest to jednak tak jednoznaczne i proste, jak często można przeczytać na stronach firm sprzedających kontenery. Warto być świadomym wymogów, jakie przed inwestorem, czy to indywidualnym czy biznesowym, stawia ustawodawca. Kupując kontener lepiej jest korzystać z usług renomowanych producentów, którzy jako eksperci wskażą najlepsze rozwiązania i podpowiedzą, jak zrealizować inwestycję zgodnie z prawem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnie wpisy